Reeks nieuwe plannen moet lucht schoner maken

Reeks nieuwe plannen moet lucht schoner maken

Zo’n honderd extra maatregelen, van lokaal tot landelijk, moeten ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in heel Nederland gaat voldoen aan Europese normen. Extra laadpalen en het aanpakken van kruispunten maken daar onderdeel van uit, maar er zijn meer plannen die gevolgen hebben voor automobilisten.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de plannen samen met provincies en gemeenten opgesteld. Het pakket varieert van extra investeringen in laadpalen tot het aanpakken van specifieke kruispunten op plaatsen waar de uitstoot van stikstofdioxide te hoog is. Verder krijgen gemeenten als de plannen doorgaan de mogelijkheid om parkeertarieven te verlagen voor schonere auto’s. Auto’s zijn niet het enige aandachtspunt in het maatregelenpakket. Behalve drukke straten in binnensteden worden onder meer intensieve veehouderijen onder de loep genomen, want ook daar is de lucht nog te ongezond, bijvoorbeeld door fijnstof. Van Veldhoven (D66) stelt dat de Europese …

Lees verder…

Source: autoweek