Brandstoftekort dreigt door droogte

Brandstoftekort dreigt door droogte

De belangenvereniging voor tankstations Beta trekt vandaag aan de bel omdat er een brandstoftekort dreigt bij sommige pompen. De droogte is een oorzaak, maar een tekort aan chauffeurs wordt genoemd als een structureler probleem.

Ook het olielek dat eind juni in de Rotterdamse haven voor grote problemen zorgde, is een oorzaak van het dreigende tekort aan brandstof. Droogte lijkt een minder voor de hand liggende aanleiding voor brandstoftekort, maar speelt toch echt een rol. Door het gebrek aan regen is de waterstand in rivieren laag, waardoor de binnenvaartschepen die normaliter de brandstofdepots bevoorraden niet volledig beladen kunnen worden. Erger – want structureler – is wellicht het gebrek aan chauffeurs. Beta: “Deze bestuurders moeten speciale opleidingen hebben gevolgd, omdat ze met gevaarlijke stoffen rijden. Maar er is een groot tekort aan deze mensen. Dit is een belangrijke oorzaak voor het probleem.” …

Lees verder…

Source: autoweek